Blog Detail

 • Home
 • Ккд формула: Коэффициент полезного действия механизма — урок. Физика, 7 класс.

Ккд формула: Коэффициент полезного действия механизма — урок. Физика, 7 класс.

Содержание

Коефіцієнт корисної дії (ККД) — формули, позначення, розрахунок

Будь-який механізм хочеться оцінити з погляду його користі. Важливо ж зрозуміти, чи добре він виконує свою функцію чи ні. Для цього потрібне таке поняття, як ККД.

ККД: поняття коефіцієнта корисної дії

Уявіть, що ви прийшли на роботу в офіс, випили кави, побалакали з колегами, подивилися у вікно, пообідали, ще подивилися у вікно — ось і день минув. Якщо ви не зробили жодної справи по роботі, можна вважати, що ваш коефіцієнт корисної дії дорівнює нулю.

У зворотній ситуації, коли ви зробили все заплановане — ККД дорівнює 100%.

По суті, ККД — це відсоток корисної роботи від роботи витраченої.

Обчислюється за формулою:

Формула ККД

η = (Aкорисна/Aвитрачена) · 100%

η – коефіцієнт корисної дії [%]

Aкорисна – корисна робота [Дж]

Aвитрачена – витрачена робота [Дж]

Є таке філософське есе Альбера Камю «Міф про Сізіфа». Воно засноване на легенді про такого собі Сізіфа, який був покараний за обман. Його засудили після смерті вічно тягати величезний бруківка вгору на гору, звідки цей бруківка скочувався, після чого Сізіф тягнув його назад в гору. Тобто він робив абсолютно марну справу з нульовим ККД. Є навіть вираз «Сізіфова праця», який описує будь-яку марну дію.

Давайте пофантазуємо і уявімо, що Сізіфа помилували і камінь із гори не скотився. Тоді, по-перше, Камю не написав би про це есе, бо ніякої марної праці не було. А по-друге, ККД у такому разі був би не нульовим.

Корисна робота у цьому випадку рівна придбаною каменем потенціальної енергії. Потенціальна енергія прямо пропорційно залежить від висоти: чим вище розташоване тіло, тим більша його потенціальна енергія. Тобто чим вище Сизіф прикотив камінь, тим більша потенціальна енергія, а отже й корисна робота.

Потенціальна енергія

Еп = mg

Еп — потенціальна енергія [Дж]

m — маса тіла [кг]

g — прискорення вільного падіння [м/с2]

h — висота [м]

На планеті Земля g ≃ 9,8 м/с2

Витрачена робота тут — це механічна робота Сізіфа. Механічна робота залежить від прикладеної сили та шляху, протягом якого ця сила була прикладена.

Механічна робота

А = FS

A — механічна робота [Дж]

F — прикладена сила [Н]

S — шлях [м]

І як достовірно визначити, яка робота корисна, а яка витрачена?

Все дуже просто! Задаємо два запитання:

 1. За рахунок чого відбувається процес?
 2. Заради якого результату?

У прикладі вище процес відбувається заради того, щоб тіло піднялося на якусь висоту, а отже — набуло потенціальної енергії (для фізики це синоніми). Відбувається процес за рахунок енергії, витраченої Сізіфом — ось і витрачена робота.

ККД в механіці

Головний секрет полягає в тому, що ця формула підійде для всіх видів ККД.

Не відкидаємо! Якщо ККД вийшов більше 100 – ідемо перевіряти на помилки. Таке може вийти, якщо неправильно підставили у формулу або переплутали витрачену та корисну роботу.

η = (Aкорисна/Aвитрачена) · 100%
η — коефіцієнт корисної дії [%]
Aкорисна — корисна робота [Дж]
Aвитрачена — витрачена робота [Дж]

Далі ми просто замінюємо корисну та витрачену роботи на ті величини, які ними є.

Давайте розберемося на прикладі завдання.

Завдання

Щоб вкотити санки масою 4 кг у гірку завдовжки 12 метрів, хлопчик доклав сили в 15 Н. Висота гірки дорівнює 2 м. Знайти ККД цього процесу. Прискорення вільного падіння прийняти рівним g ≃9,8 м/с2

Запишемо формулу ККД.

η = (Aкорисна/Aвитрачена) · 100%

Тепер ставимо два головні питання:

Заради чого все це затіяли?

Щоб санки підняти в гірку — тобто заради придбання тілом потенціальної енергії. Значить у процесі корисна робота дорівнює потенціальній енергії санок.

Потенціальна енергія
Еп = mg
Еп — потенціальна енергія [Дж]
m — маса тіла [кг]
g — прискорення вільного падіння [м/с2]
h — висота [м]
На планеті Земля g ≃ 9,8 м/с 2

За рахунок чого процес відбувається?

За рахунок хлопчика він же тягне санки. Отже витрачена робота дорівнює механічній роботі

Механічна робота А=FS
A — механічна робота [Дж]
F — прикладена сила [Н]
S — шлях [м]

Замінимо формулі ККД корисну роботу на потенціальну енергію, а витрачену — на механічну роботу:

η = Eп/A · 100% = mgh/FS · 100%

Підставимо значення:

η = 4 · 9,8 · 2/15 · 12 · 100% = 78,4/180 · 100% ≃ 43,6 %

Відповідь: ККД процесу приблизно дорівнює 43,6%

ККД у термодинаміці

У термодинаміці ККД — дуже важлива величина. Вона повністю визначає ефективність такої штуки, як теплова машина.

 • Тепловий двигун (машина) — це пристрій, який здійснює механічну роботу циклічно за рахунок енергії, що надходить до нього під час теплопередачі.

Схема теплового двигуна виглядає так:

У теплового двигуна обов’язково є нагрівач, який (не може бути!) нагріває робоче тіло, передаючи йому кількість теплоти Q1 або Qнагрівача (обидва варіанти вірні, це залежить лише від підручника, в якому ви знайшли формулу).

 • Робоче тіло—це тіло, на якому зав’язаний процес (найчастіше це газ або паливо). Воно розширюється при підведенні теплоти до нього і стискається при охолодженні. Частина переданого Q1 йде на механічну роботу A. Через це виконується рух.

Залишилася кількість теплоти Q2 або Qхолодильника відводиться до холодильника, після чого повертається до нагрівача та процес повторюється.

ККД такої теплової машини дорівнюватиме:

ККД теплової машини
η = (Aкорисна/Qнагрівача) · 100%
η — коефіцієнт корисної дії [%]
Aкорисна — корисна робота (механічна) [Дж]
Qнагрівача — кількість теплоти, отримана від нагрівача[Дж ]

Якщо ми висловимо корисну (механічну) роботу через Qнагрівача і Qхолодильника, ми отримаємо:

A = Qнагрівача — Qхолодильника.

Підставимо в чисельник і отримаємо такий варіант формули.

ККД теплової машини
η = Qнагрівача − Qхолодильника/Qнагрівача· 100%
η — коефіцієнт корисної дії [%]
Qхолодильника — кількість теплоти, віддана холодильнику [Дж]
Qнагрівача — кількість теплоти, отримана від нагрівача[Дж ]

А чи можливо створити теплову машину, яка працюватиме лише за рахунок охолодження одного тіла?

Точно ні! Якщо у нас не буде нагрівача, то просто нічого буде передавати на механічну роботу. Будь-який такий процес — коли енергія не приходить з нізвідки — означав би можливість існування вічного двигуна.

Оскільки свідчень такого процесу у світі не існує, ми можемо зробити висновок: вічний двигун неможливий. Це другий початок термодинаміки.

Запишемо його, щоб не забути:

Неможливо створити періодичну теплову машину за рахунок охолодження одного тіла без змін в інших тілах.

Завдання

Знайти ККД теплової машини, якщо робоче тіло отримало від нагрівача 20кДж, а віддало холодильнику 10 кДж.

Рішення:

Візьмемо формулу для розрахунку ККД:

η = Qнагрівача − Qхолодильника/Qнагрівача · 100%

Вирішувати будемо в системі СІ, тому переведемо значення з кілоджоулів у джоулі і потім підставимо у формулу:

η = 20 000 − 10 000/20 000 · 100% = 50%

Відповідь: ККД теплової машини дорівнює 50%.

Ідеальна теплова машина: цикл Карно

Давайте ще трохи пофантазуємо: яка вона ідеальна теплова машина. Здається, що це та, яка ККД дорівнює 100%.

Насправді поняття «ідеальна теплова машина» вже існує. Це теплова машина, у якої як робоче тіло взято ідеальний газ. Така теплова машина працює за циклом Карно. Залежність тиску від об’єму в цьому циклі виглядає наступним чином.

А ККД для циклу Карно можна знайти через температури нагрівача та холодильника.

ККД циклу Карно
η = Tнагрівача − Tхолодильника/Tнагрівача · 100%
η – Коефіцієнт корисної дії [%]
Tнагрівача – температура нагрівача [Дж]
Tхолодильника – температура холодильника [Дж] ]

ККД в електродинаміці

Ми щодня користуємося різними електронними пристроями: від чайника до смартфона, від комп’ютера до робота-пилососа — і у кожного пристрою можна визначити, наскільки воно ефективно виконує завдання, для якого воно призначене, просто порахувавши ККД.

Згадаймо формулу:

ККД
η = (Aкорисна/Aвитрачена) · 100%
η — коефіцієнт корисної дії [%]
Aкорисна– корисна робота [Дж]
Aвитрачена – витрачена робота [Дж]

Для електричних кіл теж є нюанси. Давайте розбиратися на прикладі завдання.

Завдання, щоб розібратися

Знайти ККД електричного чайника, якщо вода в ньому придбала 22176 Дж тепла за 2 хвилини, напруга в мережі – 220 В, а сила струму в чайнику 1,4 А.

Рішення:

Мета електричного чайника – закип’ятити воду. Тобто його корисна робота – це кількість теплоти, яка пішла на нагрівання води. Воно нам відоме, але формулу згадати все одно корисно.

Кількість теплоти, витрачена на нагрівання
Q = cm(tкінцева − tпочаткова)
Q — кількість теплоти [Дж]
c — питома теплоємність речовини [Дж/кг · ˚C]
m – маса [кг]
tкінцева — кінцева температура [˚C]
tпочаткова — Початкова температура [˚

Працює чайник, тому що в розетку підключений. Витрачена робота в даному випадку – це робота електричного струму.

Робота електричного струму

A = (I2) · Rt = (U2)/R · t = UIt

A – робота електричного струму [Дж]

I – сила струму [А]

U – напруга [В]

R – опір [Ом]

t — час [c]

Тобто в даному випадку формула ККД матиме вигляд:

η = Q/A · 100% = Q/UIt · 100%

η = 22176/220 · 1,4 · 120 · 100% = 60%

Відповідь: ККД чайника дорівнює 60%.

Давайте виведемо ще одну формулу для ККД, яка часто використовується для електричних ланцюгів, але застосовна до всього. Для цього потрібна формула роботи через потужність:

Робота електричного струму

A = Pt

A — робота електричного струму [Дж]

P — потужність [Вт]

t — час [c]

Підставимо цю формулу в чисельник і знаменник, враховуючи, що потужність різна — корисна і витрачена. Оскільки ми завжди говоримо про один процес, тобто корисна і витрачена робота обмежені одним і тим самим проміжком часу, можна скоротити час і отримати формулу ККД через потужність.

ККД

η = Pкорисна/Pвитрачена · 100%

η — коефіцієнт корисної дії [%]

Pкорисна — корисна потужність [Дж]

Pвитрачена – витрачена потужність [Дж]

Коефіцієнт корисної дії (ККД) — формули і розрахунки


Автор Zavrq На читання 6 хв Переглядів 4. 1к. Опубліковано

Зміст

 1. Трактування поняття
 2. Потужність різних пристроїв
 3. Асинхронні механізми
 4. Значення показника ККД
 5. Рішення прикладів

Ефективність і тривалість роботи силового агрегату залежить від коефіцієнта корисної дії (ККД). При експлуатації двигун перетворює теплову енергію, яка утворюється в результаті згоряння палива, в механічну.

Щоб знайти ККД, враховуються характеристики мотора. Формула коефіцієнта корисної дії у фізиці представлена у вигляді процентного відношення корисної роботи до загальної.

Трактування поняття

Електродвигун та інші механізми виконують певну роботу, яка називається корисною. Пристрій, функціонуючи, частково витрачає енергію. Для визначення ефективності роботи застосовується формула

ɳ= А1/А2х100%,

де:

 • А1 – корисна роботу, яку виконує машина або мотор;
 • А2 – загальний цикл роботи;
 • η – позначення ККД.

Показник вимірюється у відсотках. Для знаходження коефіцієнта в математиці використовується наступна формула:

η= а/Q

де

 • а — енергія або корисна робота;
 • Q — витрачена енергія.

Щоб виразити значення у відсотках, ККД множиться на 100%. Дія не несе змістовного сенсу, оскільки 100% = 1. Для джерела струму ККД менше одиниці.

У старших класах учні вирішують завдання, в яких потрібно знайти ККД теплових двигунів. Поняття трактується наступним чином: відношення виконаної роботи силового агрегату до енергії, отриманої від нагрівача. Розрахунок проводиться за наступною формулою:

η= (Q1-Q2)/Q1

де:

 • Q1-теплота, отримана від нагрівального елементу;
 • Q2-теплота, віддана холодильній установці.

Максимальне значення показника ККД характерне для циклічної машини. Вона оперує при заданих температурах нагрівального елементу (Т1) і холодильника (Т2). Вимірювання здійснюється за формулою:

η= (Т12)/Т1

Щоб дізнатися ККД котла, який функціонує на органічному паливі, використовується нижча теплота згоряння.

Плюс теплового насоса, як нагрівального приладу, полягає в можливості отримання більшої кількості енергії, ніж він може затратити на функціонування.

Показник трансформації обчислюється шляхом ділення тепла конденсації на роботу, що витрачається на виконання даного процесу.

Потужність різних пристроїв

За статистикою, під час роботи приладу втрачається до 25% енергії. При функціонуванні двигуна внутрішнього згоряння паливо згорає частково. Невеликий відсоток вилітає в вихлопну трубу. При запуску бензиновий мотор гріє себе і складові елементи. На втрату йде до 35% від загальної потужності.

При русі механізмів відбувається тертя. Для його ослаблення використовується мастило. Але воно нездатна повністю усунути явище, тому витрачається до 20% енергії.

Приклад на автомобілі: якщо витрата становить 10 літрів палива на 100 км, на рух буде потрібно 2 л, а залишок, рівний 8 л — втрата.

Якщо порівнювати ККД бензинового і дизельного моторів, корисна потужність першого механізму дорівнює 25%, а другого — 40%. Агрегати схожі між собою, але у них різні види сумішоутворення:

Поршні бензинового мотора функціонують на високих температурах, тому потребують хорошого охолодження. Тепло, яке могло б перейти в механічну енергію, витрачається даремно, що сприяє зниженню ККД.

У ланцюзі дизельного пристрою паливо запалюється в процесі стиснення. На основі даного фактора можна зробити висновок, що тиск в циліндрах високий, при цьому мотор екологічніше і менше першого аналога. Якщо перевірити ККД при низькому функціонуванні і великому об’ємі, то результат перевищить 50%.

Асинхронні механізми

Розшифровка терміна “асинхронність” – розбіжність за часом. Поняття використовується в багатьох сучасних машинах, які є електричними і здатні перетворювати відповідну енергію в механічну. Плюси асинхронних механізмів:

 • просте виготовлення;
 • низька ціна;
 • надійність;
 • незначні експлуатаційні витрати.

Щоб розрахувати ККД, використовується формула:

η = P2/P1

Для розрахунку Р1 і Р2 застосовуються загальні дані втрати енергії в обмотках мотора. У більшості агрегатів показник знаходиться в межах 80-90%. Для швидкого розрахунку використовується онлайн-ресурс або особистий калькулятор.

Для перевірки можливого ККД у мотора зовнішнього згоряння, який функціонує від різних джерел тепла, використовується силовий агрегат Стірлінга. Він представлений у вигляді теплової машини з робочим тілом у вигляді рідини або газу. Речовина рухається по замкнутому об’єму.

Принцип його функціонування заснований на поступовому нагріванні і охолодженні об’єкта шляхом вилучення енергії з тиску. Подібний механізм застосовується на косметичному апараті і сучасному підводному човні.

Його працездатність спостерігається при будь-якій температурі. Він не потребує додаткової системи для запуску. Його ККД можливо розширити до 70%, на відміну від стандартного мотора.

Значення показника ККД

У 1824 році інженер Карно дав визначення ККД ідеального двигуна, коли коефіцієнт дорівнює 100%. Для трактування поняття була створена спеціальна машина з наступною формулою:

η=(T1 — Т2)/T1

Для розрахунку максимального показника застосовується рівняння ККДмакс= (T1-T2)/T1 * 100%. У двох прикладах T1 вказує на температуру нагрівача, а T2 – температуру холодильника.

На практиці для досягнення 100% коефіцієнта потрібно прирівняти температуру охолоджувача до нуля. Подібне явище неможливо, оскільки T1 вище температури повітря.

Процедура підвищення ККД джерела струму або силового агрегату вважається важливим технічним завданням. Теоретично проблема вирішується шляхом зниження тертя елементів двигуна і зменшення тепловтрати. У дизельному моторі подібне досягається турбонаддувом. В такому випадку ККД зростає до 50%.

Потужність стандартного двигуна збільшується наступними способами:

 • підключення до системи багатоциліндрового агрегату;
 • застосування спеціального палива;
 • заміна деяких деталей;
 • перенесення місця спалювання бензину.

ККД залежить від типу і конструкції мотора. Сучасні вчені стверджують, що майбутнє за електродвигунами.

На практиці робота, яку здійснює будь-який пристрій, перевищує корисну, оскільки певна її частина виконується проти тертя. Якщо використовується рухливий блок, відбувається додаткова робота: підіймається блок з мотузкою, при цьому долаються сили тертя в блоці.

Рішення прикладів

Задача 1. Поїзд на швидкості 54 км/год розвиває потужність 720 кВт. Потрібно обчислити силу тяги силових агрегатів.

Рішення: щоб знайти потужність, використовується формула N=F * V. Якщо перевести швидкість в одиницю СІ, вийде 15 м/с. Підставивши дані в рівняння, отримуємо, що F дорівнює 48 kH.

Завдання 2. Маса транспортного засобу складає 2200 кг. Машина, піднімаючись в гору під ухилом в 0,018, проходить відстань 100 м. Швидкість розвивається до 32,4 км/год, а коефіцієнт тертя відповідає 0,04. Потрібно визначити середню потужність авто при русі.

Рішення: обчислюється середня швидкість — v/2. Щоб визначити силу тяги мотора, виконується малюнок, на якому показуються сили, що впливають на машину:

 • тяжкість – mg;
 • реакція опори – N;
 • тертя – Ftr;
 • тяга – Ф.

Перша величина обчислюється за другим законом Ньютона: mg+N+Ftr+F=ma. Для прискорення використовується рівняння a=v2/2s. Якщо підставити останні значення і скористатися cos, вийде середня потужність. Оскільки прискорення вважається постійною величиною і дорівнює 9,8 м/с², тому v= 9 м/с. Підставивши дані в першу формулу, вийде: N= 9,5 kBt.

При вирішенні складних завдань з фізики рекомендується перевірити відповідність наданих в умовах одиниць виміру з міжнародними стандартами. Якщо вони відрізняються, необхідно перевести дані з урахуванням СІ.

KKD (Krispy Kreme Doughnuts) WACC %

:9,8 (на сегодняшний день)

Просмотрите и экспортируйте эти данные, начиная с 2000 года. Начните бесплатную пробную версию Средневзвешенная стоимость капитала Kreme Doughnuts составляет 9,8% . ROIC % Krispy Kreme Doughnuts составляет 0,00% (рассчитано с использованием данных отчета о прибылях и убытках TTM).

Krispy Kreme Donuts получает прибыль, которая не соответствует стоимости капитала. Это уничтожит стоимость по мере ее роста.

* Примечание: бета-версия этой компании не может быть получена, потому что ее ценовая история короче 3 лет. Таким образом, по умолчанию для расчета WACC будет установлено значение 1.


Krispy Kreme Donuts (NYSE:KKD) WACC % Исторические данные

Тенденцию исторических данных для WACC % Krispy Kreme Doughnuts можно увидеть ниже:

и все суммы, связанные с валютой, указаны в долларах США.
* Для других разделов: Все числа указаны в миллионах, за исключением данных по акциям, соотношений и процентов. Все суммы, связанные с валютой, указаны в соответствующей валюте фондовой биржи компании.

* Только для членов Premium.

Krispy Kreme Donuts Годовые данные
Тренд Январь 07 8 января 9 января 10 января 11 января 12 января 13 января 14 января 15 января 16 января
WACC % 17. 16 11,78 12.50 20,92 12,25

Квартальные данные о пончиках Krispy Kreme

11 июля 11 октября 12 января 12 апреля 12 июля 12 октября 13 января 13 апреля 13 июля 13 октября 14 января 14 апреля 14 июля 14 октября 15 января 15 апреля 15 июля 15 октября 16 января 16 апреля
WACC % 22,63 22,33 16,27 12,25 11,62

Krispy Kreme Donuts (NYSE:KKD) WACC, % Сравнение с конкурентами * Компании-конкуренты выбираются из компаний одной отрасли, со штаб-квартирой в одной стране, с наиболее близкой рыночной капитализацией; по оси X показана рыночная капитализация, а по оси Y — стоимость термина; чем больше точка, тем больше рыночная капитализация. Обратите внимание, что значения «Н/Д» не будут отображаться на диаграмме.

Годовые данные

Ежеквартальные данные


Krispy Kreme Donuts (NYSE:KKD) WACC % распределения

Для отрасли Restaurants и Consumer Cyclical диаграммы распределения WACC % Krispy Kreme Doughnuts можно найти ниже:

* Показатель WACC Krispy Kreme Doughnuts попадает в %.


Пончики Krispy Kreme WACC % Расчет

Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) — это ставка, которую компания, как ожидается, будет платить в среднем всем своим держателям ценных бумаг для финансирования своих активов. WACC обычно называют стоимостью капитала фирмы. Вообще говоря, активы компании финансируются за счет долга и собственного капитала. WACC представляет собой среднюю стоимость этих источников финансирования, каждый из которых взвешивается в соответствии с его соответствующим использованием в данной ситуации. Взяв средневзвешенное значение, мы можем увидеть, сколько процентов компания должна платить за каждый доллар, который она финансирует.

WACC = E / (E + D) * Cost of Equity + D / (E + D) * Стоимость долга * (1 — Налоговая ставка)

1. Веса:
Вообще говоря, активы компании финансируются за счет заемных и собственных средств. Нам нужно рассчитать вес собственного капитала и вес долга.
Рыночная стоимость собственного капитала (E) также называется «рыночной капитализацией». На сегодняшний день рыночная капитализация Krispy Kreme Doughnuts (E) составляет 1280,860 млн долларов.
Рыночную стоимость долга обычно трудно рассчитать, поэтому GuruFocus использует балансовую стоимость долга (D) для расчета. Это упрощается путем сложения последних двухлетних средних обязательств по краткосрочной задолженности и аренде капитала и обязательства по долгосрочной задолженности и аренде капитала вместе. По состоянию на апрель 2016 года последнее среднее двухлетнее краткосрочное обязательство Krispy Kreme Doughnuts по аренде капитала составляло 0,329 доллара США.5 миллионов, а его последние двухлетние средние обязательства по долгосрочному долгу и капитальной аренде составляли 10,2855 миллионов долларов. Общая балансовая стоимость долга (D) составляет 10,615 млн долларов.
а) вес собственного капитала = E / (E + D) = 1280,860 / (1280,860 + 10,615) = 0,9918
b) вес долга = D / (E + D) = 10,615 / (1280,860 + 10,615) = 0,0082

2. Стоимость акционерного капитала:
GuruFocus использует Модель ценообразования капитальных активов (CAPM) для расчета требуемой нормы прибыли. Формула:
Стоимость собственного капитала = Безрисковая норма доходности + Бета актива * (Ожидаемая доходность рынка — Безрисковая норма доходности)
а) GuruFocus использует 10-летнюю казначейскую постоянную ставку погашения в качестве безрисковой ставки. Он обновляется ежедневно. Текущая безрисковая ставка составляет 3,79700000%. Пожалуйста, перейдите на страницу экономических показателей для получения дополнительной информации. Обратите внимание, что мы используем 10-летнюю казначейскую постоянную ставку погашения для страны/региона, где находится штаб-квартира компании. Если данные по этой стране/региону недоступны, мы будем использовать 10-летнюю постоянную ставку погашения казначейских облигаций США по умолчанию.
b) Бета – это чувствительность ожидаемой избыточной доходности активов к ожидаемой избыточной рыночной доходности. Бета-версия Krispy Kreme Doughnuts не может быть получена, потому что ее ценовая история короче трех лет. Таким образом, по умолчанию для расчета WACC будет установлено значение 1.
c) (Ожидаемая доходность рынка — Безрисковая норма доходности) также называется рыночной премией. GuruFocus требует, чтобы рыночная надбавка составляла 6%.
Стоимость собственного капитала = 3,79700000% + 1 * 6% = 9,797%

3. Стоимость долга:
GuruFocus использует процентные расходы на конец последнего финансового года, разделенные на средний долг за последние два года, чтобы получить упрощенную стоимость долга.
По состоянию на январь 2016 года процентные расходы Krispy Kreme Doughnuts (положительное число) составили 1,638 миллиона долларов. Его общая балансовая стоимость долга (D) составляет 10,615 млн долларов.
Стоимость долга = 1,638 / 10,615 = 15,431%.

4. Умножьте на один минус средняя налоговая ставка:
GuruFocus использует для расчета последнюю среднюю налоговую ставку за два года. Расчетная средняя налоговая ставка ограничена диапазоном от 0% до 100%. Если рассчитанная средняя налоговая ставка выше 100%, она устанавливается равной 100%. Если рассчитанная средняя налоговая ставка меньше 0%, она устанавливается равной 0%.
Последняя двухлетняя средняя налоговая ставка составляет 37,58%.

Средневзвешенная стоимость капитала Krispy Kreme Doughnuts (WACC) на Today is calculated as:

WACC = E / (E + D) * Cost of Equity + D / (E + D) * Стоимость долга * (1 — Налоговая ставка)
= 0. 9918 * 9.797% + 0.0082 * 15.431% * (1 — 37.58%)
= 9,8%

* Для раздела «Операционные данные»: все числа указаны в единицах измерения после каждого термина, а все суммы, связанные с валютой, указаны в долларах США.
* Для других разделов: Все числа указаны в миллионах, за исключением данных на акцию, коэффициента и процента. Все суммы, связанные с валютой, указаны в соответствующей валюте фондовой биржи компании.


Krispy Kreme Doughnuts  (NYSE:KKD) WACC % Пояснение

Потому что привлечение капитала стоит денег. Фирма, которая генерирует более высокий ROIC%, чем это стоит компании для привлечения капитала, необходимого для этих инвестиций, получает избыточную прибыль. Фирма, которая рассчитывает продолжать получать положительную избыточную прибыль от новых инвестиций в будущем, увидит, что ее стоимость будет увеличиваться по мере увеличения роста, тогда как фирма, которая получает прибыль, не соответствующую стоимости ее капитала, будет разрушать стоимость по мере ее роста.

По состоянию на сегодня , средневзвешенная стоимость капитала Krispy Kreme Doughnuts составляет 9,8% . ROIC % Krispy Kreme Doughnuts составляет 0,00% (рассчитано с использованием данных отчета о прибылях и убытках TTM).
Krispy Kreme Donuts получает прибыль, которая не соответствует стоимости капитала. Это уничтожит стоимость по мере ее роста.

* Примечание: бета-версия этой компании не может быть получена, потому что ее ценовая история короче 3 лет. Таким образом, по умолчанию для расчета WACC будет установлено значение 1.


Будьте внимательны

1. GuruFocus использует балансовую стоимость долга (D) для расчета. Это упрощается путем добавления последних двухлетних средних обязательств по краткосрочной задолженности и капитальной аренде и долгосрочной задолженности и обязательств по капитальной аренде вместе.

2. Обсуждаемая выше формула WACC не включает привилегированные акции. Пожалуйста, скорректируйте, если учитываются привилегированные акции.

3. (Ожидаемая доходность рынка – Безрисковая норма доходности) также называется рыночной премией. GuruFocus требует, чтобы рыночная надбавка составляла 6%.

4. GuruFocus использует процентные расходы на конец последнего финансового года, разделенные на средний долг за последние два года, чтобы получить упрощенную стоимость долга.


Связанные термины


Krispy Kreme Donuts (NYSE:KKD) Описание бизнеса

Промышленность

GURUFOCUS.COM »
СПИСОК АКЦИЙ »
Потребительский цикл »
Рестораны »
Krispy Kreme Donuts Inc (NYSE:KKD) »
Определения
» WACC %

Сопоставимые компании

NAS:PLAY
ТСЭ: 3397
Гонконгская фондовая биржа: 00520
Нью-йоркская фондовая биржа: DIN
ТСЭ: 2157
ТСЭ: 7581
ТСЭ: 9936
НАС: ДЕНН
Гонконгская фондовая биржа: 00341
ТСЭ: 7630
ЛШЭ:МАРС
Нью-Йоркская фондовая биржа: АРКО
ТСХ:МТИ
ТСЭ: 7616
LSE:EIG
ЛШЭ: ЫНГА
ТСЭ: 3387
NZSE: RBD
LSE:RTN
Нью-Йоркская фондовая биржа: ЕСТЬ

Торговились на других биржах

N/A

Адрес

Веб -сайт

http://www. krispykreme.com

Krispy Kreme Inc. . Компания занимается розничной и оптовой продажей пончиков, дополнительных напитков и угощений, а также упакованных сладостей. Бизнес компании, начавшийся в 1937 году, заключается во владении и франчайзинге магазинов Krispy Kreme. Пончик с оригинальной глазурью компании продается и распространяется вместе с дополнительными продуктами, такими как кофе и другие напитки. Четыре бизнес-сегмента компании — это фирменные магазины, франшиза на внутреннем рынке, международная франшиза и цепочка поставок KK. Сегмент фирменных магазинов состоит из магазинов пончиков, управляемых Компанией. Эти магазины продают пончики и сопутствующие товары через локальные и оптовые каналы и бывают двух форматов: заводские магазины и магазины-спутники. В фабричных магазинах есть производственная линия по производству пончиков, и многие из них продают продукцию как через локальные, так и через оптовые каналы, чтобы более полно использовать производственные мощности. В состав фабричных магазинов входят также магазины, обслуживающие только оптовых покупателей. Сателлитные магазины, которые обслуживают только локальных клиентов, меньше, чем фабричные магазины, и включают форматы горячего цеха и свежего магазина. Сегмент франшизы на внутреннем рынке состоит из франчайзинговых операций компании в местных магазинах. Местные франчайзинговые магазины продают пончики и сопутствующие товары через локальные и оптовые каналы таким же образом и в тех же форматах, что и фирменные магазины. Сегмент «Международная франшиза» состоит из операций Компании по франшизе международных магазинов. Международные франчайзинговые магазины продают пончики и дополнительные продукты почти исключительно через локальные каналы продаж, используя форматы магазинов, аналогичные тем, которые используются в Соединенных Штатах, а также используя формат киоска. Часть продаж франчайзи в Канаде, Великобритании и Австралии осуществляется оптовым покупателям. Сегмент KK Supply Chain производит смеси для пончиков и производит оборудование для изготовления пончиков, которое должны закупать все фабричные магазины, как компании, так и франшизы. Кроме того, KK Supply Chain продает другие ингредиенты, упаковку и расходные материалы, в основном в принадлежащие Компании и местные франчайзинговые магазины. Компания конкурирует за продажи со многими сладостями, в том числе такими производителями, как Dolly Madison, Entenmanns, Little Debbie, Sara Lee и региональными брендами. Компания подчиняется федеральным, государственным и местным законам и постановлениям об охране окружающей среды.

Руководители

Сотрудник

Сотрудник

Сотрудник

Сотрудник

Бентсен Тим Э директор 5 CONCOURSE PARKWAY, SUITE 2650 ATLANTA GA 30328
Шиндлер Эндрю Дж. директор 1301 AVENUE OF THE AMERICAS НЬЮ-ЙОРК NY 10019
Бликст Чарльз А директор 1301 AVENUE OF THE AMERICAS НЬЮ-ЙОРК NY 10019
Кейн Линн Крамп директор 370 KNOLLWOOD STREET SUITE 500 WINSTON-SALEM NC 27103
Томас Лизанн директор 1420 PEACHTREE STREET NE SUITE 800 ATLANTA GA 30309
Томпсон Энтони Н. директор, должностное лицо: президент и генеральный директор Почтовый индекс КОРОБКА 99900 ЛУИСВИЛЬ KY 40269
Купер Джордж Прайс IV : исполнительный вице-президент и финансовый директор 6040 ГОЛЛАНДСКИЙ ПЕРЕУЛОК ЛУИСВИЛЛ Кентукки 40205
Морган Джеймс H директор PO BOX 1012 121 W TRADE STREET STE 1500 CHARLOTTE NC 28201
Марш Дэррил Р. : старший вице-президент и главный юрисконсульт 370 KNOLLWOOD STREET SUITE 500 WINSTON-SALEM NC 27103
Саттон Майкл Х директор C/O ALLEGHENY ENERGY, INC. 800 CABIN HILL DRIVE GREENSBURG PA 15601
Западное Того D Jr директор 370 KNOLLWOOD ST STE 500 WINSTON-SALEM NC 27103
Уэлч Джеффри Б : Старший вице-президент 111 N. CANAL SUITE 850 CHICAGO IL 60606
Стиллер Роберт П 10-процентный владелец 515 N. FLAGLER DR., SUITE 1702 WEST PALM BEACH FL 33401
Мэй Кеннет А : Президент и главный операционный директор 13155 NOEL ROAD, SUITE 1600 THREE GALLERIA TOWER DALLAS TX 75240
Брюстер Дэрил Г. директор, должностное лицо: президент и генеральный директор KRISPY KREME DOUGHNUTS, INC. 370 KNOLLWOOD STREET, SUITE 500 WINSTON-SALEM NC 27103

Krispy Kreme Donuts (NYSE:KKD) Заголовки

От GuruFocus

Смогут ли акции этого ресторана выдержать сильный рост?

Автор: techjunk13
06.11.2014

Несколько причин, почему стоит остаться в этой компании

Смартинвестиции
24. 09.2014

Пончики Krispy Kreme не являются хорошей инвестицией на текущих уровнях

Амаль.singh70
25.08.2014

Будьте осторожны с Krispy Kreme

Фейсал Хумаюн
23-03-2016

Перспективы ресторанной индустрии: зарубежная экспансия и бэби-бумеры

Суреш Гупта
26-06-2013

Рон Барон Комментарии к записи Krispy Kreme

По
26.10.2021

Почему пончики Krispy Kreme могут быть выгодной инвестицией

Автор: techjunk13
16.10.2014

Несколько моментов, которые следует помнить при инвестировании в пончики Krispy Kreme

Автор: ankitp
16.01.2015

Krispy Kreme Donuts Inc. (KKD) представляет ежеквартальный отчет за период, закончившийся 02 ноября 2008 г.

По
15.12.2008

Krispy Kreme и кофейный конкурс

По строке значения
05. 12.2014

Спортивные события Формулы 1 на этих выходных — Лучшие предстоящие спортивные события Формулы 1 на этих выходных рядом с вами в Какинаде

Вы ищете в Интернете информацию о своем любимом спортивном событии? Если это так, вы пришли в нужное место. Всем любителям спорта: теперь у вас есть шанс стать частью турнира Формулы 1, который состоится в эти выходные, и гарантированно отлично провести время. Хотите ли вы купить билеты на турниры, матчи или спортивные соревнования Формулы 1, которые пройдут в эти выходные в вашем городе, у нас есть все подробности, которые вы хотите знать. Мы предоставляем вам лучшие места и предложения. Не только это, у нас также есть список предстоящих событий. Мы упростили для любителей спорта среди вас поиск всех подробностей о вашем любимом виде спорта в прямом эфире, регистрацию и бронирование билетов онлайн всего за несколько кликов. Независимо от того, в каких матчах вы хотели бы принять участие, мы готовы поспорить, что сможем помочь вам найти подробности и билеты прямо здесь. Просто найдите матчи Формулы-1, которые пройдут в эти выходные в Какинаде, нажмите на нее и купите билеты. Вот и все, и мы отправим электронное письмо с подтверждением бронирования на ваш зарегистрированный адрес электронной почты.

Формула 1 состоится в эти выходные Турнир состоится сегодня

Хотите сэкономить время? Мы рекомендуем использовать наши фильтры для поиска билетов на различные спортивные мероприятия Формулы 1, которые пройдут в эти выходные в Какинаде. Фильтры облегчают поиск долгожданных событий. Вы узнаете все о мероприятии, а также количество билетов, которые у нас остались. Независимо от того, в каких спортивных матчах вы хотели бы принять участие, мы будем держать вас в курсе того же самого. Будь то киберспорт, футбол, бокс, бейсбол и многое другое; вы получите легкий доступ ко всем этим спортивным турнирам и многим другим.

Захватывающий список матчей, которые нельзя пропустить!

Забронируйте билеты на Формулу-1, которая состоится в эти выходные, заранее или в тот же день у нас. Мы позволяем вам бронировать билеты на прямые трансляции Формулы-1, которые состоятся в эти выходные, всего за несколько кликов. Доверьтесь нам, потому что мы делимся всей необходимой информацией о различных предстоящих событиях. Эти детали трудно найти, особенно все в одном месте. С нашей помощью вы сможете без проблем забронировать билеты на предстоящие матчи. Поскольку билеты на предстоящие матчи Формулы 1, которые состоятся в эти выходные в Какинаде, зависят от наличия мест, мы можем сообщить вам, сколько билетов есть в наличии.

Лучшие предстоящие Формула-1, которые состоятся в эти выходные Детали турниров

Если вы не уверены в том, какое место лучше всего подходит вам или ближайшее к вам место, просмотрите наш обширный список, чтобы найти лучшие места. Затем вы можете проверить, соответствуют ли эти места вашему расписанию, и выбрать лучшее. Как только вы найдете информацию о предстоящих событиях по вашему выбору, мы предлагаем сразу же забронировать спортивные билеты на предстоящую Формулу 1, которая состоится в эти выходные. Просмотрите графическое представление рассадки и забронируйте билеты, чтобы приятно провести время в Какинаде. Спортивные онлайн-мероприятия всегда проходят в полной мере в компании любимых друзей, так что приглашайте их на вечер игр.

Забронируйте билеты на Формулу-1, которая состоится в эти выходные Событие всего за несколько кликов

Вы заинтересованы в бронировании билетов онлайн на живое спортивное мероприятие Формулы-1, которое состоится в эти выходные в Какинаде? Поторопитесь и начните онлайн-бронирование заранее, пока билеты не будут доступны онлайн. BookMyShow балует вас фантастическими предложениями билетов на мероприятия, подарочными картами, эксклюзивными предложениями BookMyShow, наградами, предложениями суперзвезд, корпоративными ваучерами и купонами, чтобы вы могли сэкономить деньги и в полной мере насладиться любимым видом спорта. Выбирайте лучшее предложение, получайте кэшбэк и бонусные баллы по некоторым картам, а также наслаждайтесь безопасным бронированием билетов.

Write a comment